FOR
BANERESERVATION
KLIK HER

Banepleje

Efter spil
Hver spilletime afsluttes med 5 minutters banepleje hvor huller i banen repareres og hele banen fejes med kost eller net som forefindes på banen – dvs. helt ud til hegnet i begge sider og bagved baglinjen. Linjerne fejes efterfølgende med linjekoste, som ligeledes findes på hver bane. Fejning af bane er vigtigt, ikke kun for de umiddelbare spillebetingelser, men også for at banen ikke forringes på sigt – se nedenfor omkring ”hvorfor banepleje”.
 
Før spil
Banen vandes, hvis gruset er tørt – banen skal være let fugtig og ”mørkerød”. Hele banen vandes og ikke kun indenfor linjerne og bag baglinjen. Vanding af banen er vigtigt, ikke kun for de umiddelbare spillebetingelser, men i særdeleshed for at banen ikke forringes på sigt – se nedenfor omkring ”hvorfor banepleje”.

Tennissko
Der skal benyttes tennissko ved spil på banerne. Det er ikke tilladt at bruge løbesko, træsko eller andet fodtøj på banerne, da banerne tager skade heraf (i tillæg er risikoen for ankelskader etc. af den enkelte spiller kraftigt forhøjet ved brug af f.eks. løbesko til tennisspil).
 
Hvorfor banepleje af grusbaner?
Grusbaner består af relativt kompakt/pakket grus og ler, med et tyndt lag løst grus på toppen. 
 
Banerne skal fejes for at udjævne små ujævnheder i underlaget som ellers, over tid, giver baner hvor bolden hopper skævt. Banerne skal fejes helt ud til hegnet da gruset ellers med tiden, vil samles i siderne med det resultat, at spillefladen mister det løse lag grus – igen med dårligere spilleegenskaber som et resultat. 
 
Banerne skal vandes/holdes fugtige, da det giver de korrekte (og bedste) spilleegenskaber. Men endnu vigtigere, banerne skal vandes, da det løse lag grus ellers vil forsvinde fra spillefladen. Resultat heraf er stenhårde baner uden et løst lagt grus – igen med dårlige spilleegenskaber som resultat. Ydermere kan man ikke ”bare” smide et nyt tyndt lag løst grus, på baner der har været udsat for ovenstående, da de så bliver særdeles glatte (det løse lag grus binder ikke med underlaget, men bliver som små kuler på et fast underlag). Det kræver et større arbejde for banemanden at genskabe de korrekte spilleegenskaber på udtørrede baner og dermed ekstra omkostninger for klubben.

Har du spørgsmål til ovenstående elle andre spørgsmål omkring klubben, eller det at spille tennis i Hjortekær Tennisklub så kontakt endelig et medlem af bestyrelsen, som vil være behjælpelige med at besvare dine spørgsmål.

Bestyrelsen