FOR
BANERESERVATION
KLIK HER

Prisblad 2018

Hjortekær Tennisklub prisblad  
   
Kontingent gældende for et helt kalenderår 1. jan  til 31. dec.  
Indskud - Indmeldelsesgebyr 200
Senior 1200
Junior 700
Passiv 200
   
Indendørs spil gældende for 1.oktober til 30.april  
Senior 700
Junior 500
   
Træning med undervisning
 
*Ugentlig træningstime pr. termin  
1/2 time 270
1 time 400
2 timer 580
3 timer 750
   
Restance gebyr som tillægges det skyldige  
1. rykker 50
2. rykker 200


Regler:

 • Kontingent er for et helt år. 
 • Indendørsspil er et tillæg til kontingentet for de, som spiller indendørs.
 • Kun nye seniorer betaler indskud som er et indmeldelsesgebyr.
 • Betingelsen for juniorer er, at den pågældende ikke er fyldt 25 år d. 1. januar i det regnskabsår, kontingentet vedrører.
 • Regnskabs- og medlemsår er kalender år.
 • Kontingentet giver ret til at reservere udendørsbaner og deltage i klubarrangementer, og søge om indendørsbane. 
 • Indendørsspil fordelingsnøgle kan ses særskilt
 • *Træning opgøres:  før sommerferien, efter sommerferien, før jul, efter jul. Disse perioder  kaldes  termin.
 • Ved indmeldelse senere end 1. august betales 1/2 kontingent. Der betales altid fuldt indskud. Dette gælder kun nye medlemmer. Ved genindmeldelse skal restance betales.
 • Der må IKKE rettes i det fremsende fakturabeløb og skal betales ved online betaling. HVIS DER RETTES I OPKRÆVNINGEN HAR KLUBBEN RET TIL AT OPKRÆVE GEBYR OP TIL 200 KR PR. RETTELSE.
 • Betalt kontingent og træning refunderes ikke.
 • Leje af boldmaskine pr. time  (medlem 7000) ................kr. 75
 • Gæste reservation  pr. gang ...............................................kr. 75
 • Alle aktive medlemmer tildeles 2 gratis Spil med Gæst ved indledningen til en ny sæson. Efterfølgende brug af Gæstetimer opkræves efter gældende tarif. Evt. uudnyttede gratis timer kan ikke overføres til næste sæson.
 • Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2016